HAMBURGER

Cung cấp bánh hamburger và nhận thịt bò BẢO QUẢN : -Để tủ đông bảo quản (khoảng 1 tháng ). -Bánh : khi dùng lấy ra ngoài khoảng 30 phút ,bánh sẻ mềm như ban đ...