Làm từ kem phomai ngon ,chất lượng 

  • Bánh nhỏ 35k

              -Đường kính 10cm ,hộp vuông ,cho khoảng 2 người ăn

  • Bánh lớn 60k

             -Đường kính 10 cm x 15cm,cho khoảng 4 người ăn

  • Bánh ổ tròn 18cm 180k
  • BÁnh ổ tròn 20cm 240k
  • Bánh ổ tròn 25cm 280k

CÁC VỊ cơ bản : dâu , cacao ,chanh dây 

CÁC VỊ LẠ : + thêm 10k /bánh 

          Vị trà xanh – nam việt quốc -trái vải 

MIX 2-3 VỊ : + thêm 20k /bánh 

TIRA CACAO MIX CHOCO

tiramisu

 

TIRA TRA XANH

tiramisu trà xanh

 

tiramisu

tiramisu ổ lớn đường kính 25cm

 

NGOÀI RA CÒN CÓ DẠNG HỘP QUÀ TẶNG:

  • Hộp 8 ly : 150.000
  • Hộp 12 ly : 180.000
  • Hộp 4-6 bánh nhỏ : 250.000-280.000
  • Mix nhiều mùi vị trong 1 hộp .
tiramisu

tiramisu hộp 12 ly

tiramisu

hộp quà tiramisu

tiramisu

tiramisu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *